07:43
03 december 2022

Einde aan de recidivedaling onder daders van high impact crimes

Einde aan de recidivedaling onder daders van high impact crimes

De nieuwste recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in de recidiveontwikkeling. Tot 2013 daalde de recidive onder woninginbrekers, straatrovers en overvallers (ofwel HIC-daders), maar in 2014 en 2015 is dit gestagneerd en is bij straatrovers en overvallers zelfs sprake van een stijging van de recidive. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Overvallers
Uit het onderzoek blijkt dat de recidive onder alle drie de typen HIC-daders die veroordeeld zijn in de periode 2006 tot en met 2015 is afgenomen of gelijk gebleven. Er lijkt echter sprake van een trendbreuk. Tot en met 2013 zijn dalende trends waarneembaar, maar in de jaren 2014 en 2015 is daar voor alle drie de HIC-dadergroepen een einde aan gekomen. Met name de recidiveontwikkeling bij overvallers is opvallend. In de periode 2006 tot en met 2013 is de grootste recidivedaling bij overvallers te zien, terwijl in de jaren 2013 tot en met 2015 bij deze groep juist de grootste recidivestijging te zien is.

Lees verder via veiligheidshuizen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.