11:10
17 november 2018

Een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering van gebiedsgericht werken

Een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering van gebiedsgericht werken

Door gebiedsgericht te werken zet Amsterdam problemen en kansen van een gebied (stadsdeel, wijk, buurt) centraal en betrekt zo tegelijkertijd de juiste partijen. Daarover vertelde Arjan van Gils, voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam in het artikel Gebiedsmanager is als buurtsuper met volle schappen. Mark van Ostaijen, van het SmartUrbI onderzoeksproject, reflecteert op drie opvallende aspecten van gebiedsgericht werken; een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering.

1. Taalkundige benadering: wat zijn gebiedsmanagers nu eigenlijk?
Ten eerste valt de taal op die rondom gebiedsgericht werken hangt. En bestuurskundigen die hier oog voor hebben weten dat men in de beleidspraktijk niet alleen zegt wat men ziet maar ook ziet wat men zegt. Taal heeft dus een scheppende kracht voor de handelingspraktijken die daarmee gepaard gaan en is als zodanig niet onschuldig.

Vanuit die taalkundige benadering valt op dat gebiedsgericht werken omgeven is door metaforisch taalgebruik. En het is goed enigszins op te passen met metaforen want een metafoor neemt je eerst bij de hand en daarna bij de neus. Dat spreekt ook uit het interview. Gebiedsmanagers worden daarin opgevoerd als ‘buurtsupers met volle schappen’, Van Gils stelt dat ze snel moeten ‘schakelen’, geen ‘lone rangers’ kunnen zijn, een ‘partner’ en ‘een soort frontlinie’ vormen, moeten werken in een ‘goed evenwicht’ tussen ‘binnen- en buitenwereld’ en een ‘herkenbaar instituut’ zijn.

Lees verder via lpb.nl

Meer leren over opgavegericht werken en slim sturen? Kom 2 november naar het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde Binnenstebuiten’ met oa Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland), prof. Katrien Termeer (WUR) en dr. Linze Schaap (Tilburg University)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *