09:53
21 juni 2024

Drent voelt zich minder veilig in eigen buurt – Veiligheidsbeleving

Drent voelt zich minder veilig in eigen buurt – Veiligheidsbeleving

Inwoners van Drenthe zijn zich tussen 2012 en 2014 over het algemeen iets minder veilig gaan voelen in eigen buurt. In 2012 gaf 13,2% van de inwoners van Drenthe aan zich daar wel eens onveilig te voelen, in 2014 was dit 13,8%. De enige uitzondering hierop is Zuidwest-Drenthe, hier nam het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt af van 16,6% in 2012 naar 10,6% in 2014. In Noord- en Zuidoost-Drenthe nam net als in Drenthe gemiddeld het onveiligheidsgevoel in dezelfde periode juist toe. In alle Drentse regio’s is de gemiddelde veiligheidsbeleving hoger dan elders in Nederland. Het aandeel Drentse inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is lager dan in Nederland (13,8% tegen 18,2% in 2014). Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsmonitor.

De meest recente cijfers op gemeenteniveau dateren van 2013. Inwoners van de plattelandsgemeente Noordenveld voelden zich in 2013 het minst onveilig in de eigen buurt (8,8%), inwoners van de gemeente Emmen het meest onveilig (18%). Inwoners van de Drentse plattelandsgemeenten voelen zich gemiddeld minder onveilig dan inwoners van de stedelijke gemeenten.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *