10:20
05 december 2022

Dit zijn de plannen uit het Haagse coalitieakkoord

Dit zijn de plannen uit het Haagse coalitieakkoord

Na een half jaar onderhandelen presenteerden D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vrijdag hun coalitieakkoord ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’. Wat zijn de plannen voor Den Haag? We zetten ze hier op een rij.

Financiën
Eerst maar het zuur. Gezien de geldtekorten van de gemeente is besloten de lasten voor inwoners te verhogen. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb), die in Den Haag overigens heel laag is, flink omhoog. Woningeigenaren moeten de gemeentekas jaarlijks met een kleine 17 miljoen euro extra spekken. Ook de rekening voor het riool en afvalverwerking gaat omhoog.

Vooral automobilisten gaan de lastenverzwaring merken. Het parkeertarief in de binnenstad en Scheveningen verdubbelt bijna, van 3,60 naar 6,50 euro per uur. Het betaald parkeren wordt uitgebreid naar alle wijken van de stad, op Vroondaal, Wateringse Veld en Leidschenveen-Ypenburg na. Daar alleen als de parkeerdruk er aanleiding toe geeft. Voor bezoekers wordt parkeren overal 50 cent per uur duurder. Tot slot stijgen de kosten van vergunningen.

Verder gaat de toeristenbelasting omhoog. Het stadhuis steekt ook hand in eigen boezem. Op de eigen uitgaven en ambtenarenapparaat moet op den duur 9 miljoen euro worden bezuinigd – een vrij ambitieus streven.

Energietransitie en groen
Met het resterende Eneco-budget, zo’n 100 miljoen euro, willen de partijen de komende jaren versneld woningen verduurzamen. Het streven is om jaarlijks tienduizend woningen te isoleren, een verdubbeling.

Voor de energietransitie zien de partijen een uitdaging in het creëren van ruimte voor de toekomstige infrastructuur. Warmtenetten, verdeelstations, verzwaarde elektriciteitsnetten – het moeten allemaal ergens komen. Daarbij blijft de gemeente de voorkeur uitspreken voor lokale, duurzame warmtebronnen. De coalitie verwacht deze raadsperiode een tweede geothermiebron in gebruik te kunnen nemen.

Verder willen de partijen werk maken van vergroening, vooral in de versteende wijken. De komende jaren moet ‘minimaal 3000 vierkante meter’ aan tegels en beton plaatsmaken voor groen. Ook gaat de coalitie 10 miljoen euro investeren in het onderhoud van de buitenruimte, van bloemperken tot losliggende stoeptegels.

Lees verder via denhaagcentraal.net

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.