01:05
26 november 2022

Den Haag bereidt zich voor op dreigende werkloosheid arbeidsmigranten

Den Haag bereidt zich voor op dreigende werkloosheid arbeidsmigranten

De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over de gevolgen van de afbouw van de productie in het Westland. Door de hoge gasprijzen is een flink aantal tuinders van plan deze winter de productie stil te leggen. Ze hebben dan ook geen personeel nodig, met als gevolg dat veel arbeidsmigranten hun baan kwijt raken en mogelijk ook hun huis. ‘Daar gaan we ons op voorbereiden’, zegt de Haagse wethouder Martijn Balster.

Westlandse uitzendbureaus maakten begin deze week bekend dat zij verwachten dat de vraag naar arbeidsmigranten de komende maanden met minimaal 75 procent zal afnemen. Dat komt omdat steeds meer kwekers hun productie verlagen of helemaal stilleggen. Vooral in de wintermaanden gaat dat grote gevolgen hebben.

‘Veel kwekers gaan door met produceren doordat er nog genoeg zonlicht is’, vertelt Brian Lexmond van NL Jobs, de grootste uitzender voor de Westlandse kassen. ‘Maar voor de herfst zijn de vooruitzichten heel anders.’

Terug naar het moederland
Dat kan voor de werknemers grote gevolgen hebben. Ze zijn niet alleen hun baan kwijt, maar hebben ook geen onderdak meer. Veel uitzendbureaus bieden namelijk een soort pakket aan van werk en onderdak. Een deel van de arbeidsmigranten keert als gevolg hiervan terug naar het moederland, is de verwachting in Westland én Den Haag, waar veel van de werknemers wonen.
Maar toch is de stad daar niet gerust op, vertelt de Haagse wethouder Balster. ‘Want het kan natuurlijk ook zijn dat een deel van de mensen zonder woning achterblijft in Den Haag. Daar maken we ons zorgen om en daar gaan we ons zo goed als we kunnen op voorbereiden.’

Lees verder via omroepwest.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.