08:35
21 april 2024

De waarde van het sociaal domein: investeren vereist

De waarde van het sociaal domein: investeren vereist

Hoe komen we tot een gezonde samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, meedoet naar vermogen en inwoners weer vertrouwen hebben in de overheid? VNG, Divosa en de gemeentelijke netwerken hebben dit uitgewerkt in de geactualiseerde propositie ‘De waarde van het sociaal domein’.

De waarde van het sociaal domein: een vernieuwde propositie van gemeenten aan het nieuwe kabinet (pdf, 955 kB)

Opstapelende crises vragen om fundamentele stappen
In een wereld waarin crises zich opstapelen, is grote druk om op korte termijn fundamentele stappen te zetten. De hoge energietarieven en prijsstijgingen raken een steeds grotere groep inwoners. De vergrijzing zorgt voor zowel meer inwoners met een zorgbehoefte als minder personeel dat die zorg kan bieden. Er is een nijpend woningtekort, zeker voor starters en aandachtsgroepen zoals mensen die uitstromen uit instellingen, arbeidsmigranten en statushouders.

Thema’s: bestaanszekerheid, kansengelijkheid, en gezond samenleven
De propositie ‘De waarde van het sociaal domein’ is langs 3 grote thema’s ingericht die nauw met elkaar samenhangen: bestaanszekerheid bieden, kansengelijkheid vergroten en gezond samenleven versterken. Zo leidt bestaansonzekerheid tot stress die mensen belemmert deel te nemen aan onze samenleving en kinderen goed op te voeden en kan een inwoner pas echt meedoen aan onze maatschappij als deze zich mentaal en fysiek gezond voelt.

Bestaanszekerheid bieden door onzekerheid te verminderen
Iedereen moet rond kunnen komen van een voorspelbaar inkomen, een dak boven het hoofd hebben en mee kunnen doen in de maatschappij. Wij investeren in het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners die in de knel zitten, zodat hun inkomen, werk of woonsituatie (weer) voldoende en voorspelbaar is. Met begrijpelijke regelgeving.

Wat is nodig?

  • Fundamentele keuze voor voldoende bestaanszekerheid conform de adviezen van de commissie Sociaal Minimum.
  • Investeren in voldoende passende en betaalbare woningen, evenredig verspreid over het land.
  • Samen met werkgevers en het rijk inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Voldoende middelen voor de sociaal-ontwikkelbedrijven.
  • Voldoende rechtshulp en rechtsbescherming, adequate schuldhulpverlening.
  • Samenwerking met politie, zorg- en veiligheidspartners voor een veilige buurt.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over het ENERGIEK veranderen in kinderopvang, basisschool of IKC? Doe 22 mei mee met de ‘NDKB 2024 – ENERGIEK Veranderen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over jeugdcriminaliteit, ondermijning, verwarde personen en andere actuele lokale veiligheidsthema’s? Kom op 13 maart en/of 15 mei naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid’ met o.a. prof. dr. André van der Laan (Universiteit Leiden), prof. dr. Michiel van der Wolf (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit).

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 april in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *