04:28
08 december 2022

De Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen (ViGG)

De Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen (ViGG)

De laatste jaren wordt gewezen op het belang van het betrekken van diverse partijen bij de aanpak van huiselijk geweld. Met name huisartsen, scholen en jeugdzorginstellingen zijn hierdoor in meer of mindere mate opgenomen in het  huiselijkgeweldnetwerk. Naast strafrechtelijke netwerkpartners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering en Bureau Jeugdzorg en hulpverlenende partners als het Steunpunt Huiselijk Geweld en lokale hulpverleningsinstanties spelen gemeenten een rol. Vaak ligt de regie van de aanpak bij de gemeenten, ook omdat daar de wettelijke taken vanuit de WMO en de Wet tijdelijk huisverbod gelegd worden in het kader van de decentralisaties naar gemeenten. Een van de laatste nationale ontwikkelingen
die beogen een bijdrage te leveren aan de reeds bestaande oplossingen zijn de De laatste jaren wordt gewezen op het belang van het betrekken van diverse partijen bij de aanpak van huiselijk geweld. Met name huisartsen, scholen en jeugdzorginstellingen zijn hierdoor in meer of mindere mate opgenomen in het huiselijkgeweldnetwerk. Naast strafrechtelijke netwerkpartners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering en Bureau Jeugdzorg en hulpverlenende partners als het Steunpunt Huiselijk Geweld en lokale hulpverleningsinstanties spelen gemeenten een rol. Vaak ligt de regie van de aanpak bij de gemeenten, ook omdat daar de wettelijke taken vanuit de WMO en de Wet tijdelijk huisverbod gelegd worden in het kader van de decentralisaties naar gemeenten. Een van de laatste nationale ontwikkelingen die beogen een bijdrage te leveren aan de reeds bestaande oplossingen zijn de Meldcode en de vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK‟s)

Lees verder via Bureau Beke – De Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen (ViGG)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.