11:00
07 augustus 2022

De toekomst van RIBW’s in Nederland – Beschermd wonen

Het scheiden van wonen en zorg, waarbij vooral wordt gekeken naar mogelijkheden van cliënten in plaats van naar beperkingen, is een goede ontwikkeling. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar is voor kwetsbare groepen en dat er budget is om de vereiste zorg te kunnen realiseren. Hoewel voor veel klanten kan worden volstaan met ambulante zorg, zijn en blijven Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) onmisbaar voor het bieden van behandeling, begeleiding en zorg aan mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Lees verder via Gezondheidsgids

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.