07:15
03 december 2022

De nieuwe Europese Privacy Wetgeving

De nieuwe Europese Privacy Wetgeving

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), wat de Europese invulling ervan is.

WAT HOUDT DIT IN VOOR UW SCHOOL EN WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN DIE U BEHOORT TE WETEN?
De school moet vanaf Mei 2018 voldoen aan Europese privacyregels
Vanaf mei 2018 geldt voor alle EU-inwoners dezelfde persoonsgegevens bescherming ongeacht waar hun gegevens zijn opgeslagen in Europa of buiten Europa. De wet is een vervanging van de nationale wet die nu in de verschillende EU lidstaten geldt.

Lees verder via technologie-onderwijs.nl

Meer leren over privacy, de Wpb en de AVG op school, kinderopvang en IKC? Kom 14 juni naar het HCB Seminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.