05:11
05 december 2023

De gewijzigde warmtewet: Een beknopt overzicht

De gewijzigde warmtewet: Een beknopt overzicht

De Warmtewet is flink in beweging. Op 1 januari 2014 trad de wet in werking (‘Warmtewet 2014’). Na kritiek werd de wet versneld geëvalueerd, wat resulteerde in de Wet tot wijziging van de Warmtewet (‘Warmtewet 2018’).

De Warmtewet 2018 wordt gefaseerd ingevoerd op 1 juli 2019, 1 januari 2020 en op een nog nader te bepalen datum. Per 1 juli 2019 is de Warmtewet 2018 (behoudens enkele uitzonderingen) niet (meer) van toepassing op de relatie tussen de verhuurder en de huurder als de verhuurder warmte levert aan zijn huurder ten behoeve van de verhuurde woon- of bedrijfsruimte. Daarnaast vallen vereniging van eigenaars (VvE’s) die warmte leveren niet meer onder de reikwijdte van de wet. Vanaf 1 januari 2020 wordt de definitie van ‘verbruiker’ uitgebreid. Het gevolg daarvan is dat een verhuurder die warmte geleverd krijgt over een aansluiting van meer dan 100 kW, ook bij het doorleveren van warmte aan huurders met een individuele aansluiting van maximaal 100 kW, bescherming geniet ten opzichte van zijn warmteleverancier tegen te hoge tarieven. Onder meer deze wijziging van de Warmtewet (en enkele andere beperkte wijzigingen) is te vinden in het per 1 juli 2019 gewijzigde Beleidsboek Nutsvoorzieningen en Servicekosten van de Huurcommissie.

Lees verder via mr-online.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *