09:34
21 april 2024

Bouw vertrouwen op en verstrek duidelijkheid – 3 vragen aan Murat Alkiliç over woonwagenlocaties

Bouw vertrouwen op en verstrek duidelijkheid – 3 vragen aan Murat Alkiliç over woonwagenlocaties

Interview met Murat Alkiliç, jurist bij Cojura, al 15 jaar gespecialiseerd in woonwagenzaken.

Lees hier een kort cv van Murat Alkiliç.

Vragen gesteld door Rosa Tims, VL-Nieuws en Haags Congres Bureau.

Hoe leg je afspraken tussen de gemeente, corporatie(s) en woonwagenbewoners juridisch vast?

Nadat tussen partijen overeenstemming is bereikt, worden de uiteindelijke afspraken vastgelegd in een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overdrachtsovereenkomst, koopovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Het is echter ook erg belangrijk om de weg naar de ‘overeenstemming’ vast te leggen middels duidelijke verslagen en deze aan alle betrokken partijen te overhandigen. Een proces tot overdracht (aan corporatie dan wel aan woonwagenbewoners) vergt de nodige opbouw van vertrouwen en het verstrekken van duidelijkheid. Het is een lang proces waarbij je reeds vooraf weet dat je de nodige barrières en tegenslagen zult tegenkomen. Echter, met een constante werkwijze en voortdurende communicatie is de kans het grootst om de gewenste overeenstemming te bereiken.

Waar moet je aan denken bij de verkoop van standplaatsen aan zittende huurders?

Ook hier geldt dat je vanaf het begin de nodige duidelijkheid moet verschaffen. De verkoop van woonwagenstandplaatsen aan woonwagenbewoners is niet een veelvoorkomende handeling. Je zult daarom rekening moeten houden met onverwachte aspecten zoals afwijkingen in kadastrale gegevens versus feitelijk gebruik, onjuiste of niet actuele bestemmingsplannen, ontbrekende omgevingsvergunningen e.d. Doel is niet alleen om een perceel grond aan de bewoners te verkopen (feitelijk komt dat daar toch op neer), maar om ook direct zorg te dragen voor een ‘genormaliseerde juridische situatie’ na verkoop. Dat betekent dat de huurder die de standplaats koopt, na notariële overdracht eigenaar is van de grond en de woonwagen, de kadastrale gegevens overeenkomen met het feitelijk gebruik, alle bestaande opstallen vergund zijn en de bewoners eigen meters hebben voor de NUTS aansluitingen. Het verschil met de reguliere aankoop van een twee onder een kap woning zal uiteindelijk alleen de woonvorm moeten zijn. Alle juridische factoren dienen derhalve uiteindelijk gelijk te zijn.

Houdt er overigens rekening mee dat de financiering niet altijd even gemakkelijk is. Het nog altijd aanwezige wantrouwen jegens woonwagenlocaties zorgt ervoor dat een hypotheek voor een standplaats en/of woonwagen niet eenvoudig is. En een hypotheek wel mogelijk is, eist de hypotheekverstrekker in de regel een NHG.

Op welke manier kun je de woonwagenlocatie(s) overdragen aan corporatie(s)?

De overdracht van een locatie betekent in feite de overdracht van de ondergrond  (woonwagenstandplaatsen) en alle andere opstallen op de standplaats die in eigendom van de gemeente zijn (huurwoonwagens, bergingen, eventuele schuttingen e.d.).

De woonwagens welke in eigendom van de bewoners (huurders) zijn, blijven in eigendom van deze bewoners. Wel wordt aanbevolen om – voor zover dat nog niet het geval is – een recht van opstal te vestigen, zodat het gescheiden eigendom van de standplaats en de woonwagen gewaarborgd blijft.
De openbare voorzieningen en gronden blijven in eigendom van de gemeente (parkeerstroken, stoep, openbare verlichting, toegangsweg e.d.).

De meer omvattende afspraken worden opgenomen in een overdrachtsdocument. Het gaat immers niet alleen om de verkoop van grond, maar ook om onderlinge afspraken na verkoop, zoals inzake handhaving, communicatie, eventuele uitbreiding, inschrijving en toewijzing. Beide partijen (gemeente en corporatie) blijven ieder hun eigen specifieke taak uitvoeren. Met de overdracht beëindigt de gemeente een onderdeel van haar activiteiten welke zij eigenlijk al lang niet meer doet (huisvesting) en waar ooit de corporaties voor zijn opgericht. Het is van belang goede afspraken te maken over het beheer en de handhaving van de openbare ruimte omdat gemeenten soms wel eens vergeten dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn én blijven.

Meer leren over een goede omgang met woonwagenlocaties in de praktijk? Doe mee aan de unieke  3-daagse HCB Cursus met Jeroen Kemna, Frank van SummerenDenise Groenewegen en Kris Renckens  die start op 10 juni 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *