11:25
22 februari 2024

De fraudeaangifte – Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging

De fraudeaangifte – Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging

Fraude komt in vele gedaantes en in alle maatschappelijke geledingen voor. Er gaat geen dag voorbij of de media informeren ons over weer een nieuwe vorm. Door daarop op een ‘klassieke wijze’ te blijven reageren, zal er weinig aan deze praktijk veranderen. Mede daarom gaan er steeds meer stemmen op het strafrecht niet meer als ‘ultimum remedium’ maar als ‘optimum remedium’ in te zetten. Niet meer als ‘laatste redmiddel’, maar als ‘optimaal instrument’ om het fraudeverschijnsel op een vernieuwende wijze tegemoet te treden. Want dat kan, als je dat maar wilt!

Binnen de bestaande juridische kaders kan veel effectiever gebruik worden gemaakt van talloze strafrechtelijke mogelijkheden. Niet alleen door opsporingsdiensten en justitie, ook door degene die daar zelf een direct belang bij heeft: de benadeelde van het strafbare feit, zoals financiële instellingen. Belangrijk is dan wel dat een aantal beginselen zorgvuldig wordt toegepast. De juiste positie binnen het strafproces moet procedureel worden ingenomen. Na een correcte aangifte hebben benadeelden van fraude adequate mogelijkheden om de eigen informatiepositie substantieel te verbeteren en om de schade vergoed te krijgen. Dit kan soms zelfs ‘buiten de strafrechter om’.

Vanwege de nog weerbarstige praktijk van de samenwerking tussen overheid en private (financiële) sector besloten de auteurs van De fraudeaangifte, mr. Gerard Blonk, mr. Ton Haen, drs. Bregje De Lannoy-Walenkamp en Piet van Gelder hun brede kennis en ervaringen in dit boek te bundelen. Vooral toen bleek dat de onbekendheid met het aangifteproces en lacunes in de afstemming van verschillende werkprocessen een efficiënte fraudebestrijding in de weg staan.

Het boek De Fraudeaangifte beschrijft wat je moet doen om een strafrechtelijke afdoening van fraude te laten voldoen aan de belangen van de gedupeerde. De vele mogelijkheden worden in klare taal en met veel praktijkvoorbeelden uitgelegd en flowcharts helpen bij het stapsgewijs doorlopen van specifieke procedures.

Daarmee biedt De fraudeaangifte een goed houvast aan degene die namens een financiële instelling bij de politie aangifte gaat doen (of daarover adviseert). Als naslagwerk is het boek onmisbaar voor een ieder in de private of publieke sector, die zich professioneel met de aangiftepraktijk bezighoudt. En dat zijn er inmiddels velen………………!

Bestellen bij Managementsboek

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *