03:02
29 mei 2022

De diverse samenleving door de ogen van burgers – Een kwalitatief onderzoek rond het thema ‘de diverse samenleving’.

Het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid streeft naar een samenleving waaraan mensen ongeacht hun etnische achtergrond volledig en volwaardig kunnen deelnemen. Uit het SCP onderzoek Werelden van Verschil (2015) blijkt dat verreweg de meeste migrantengroepen
behoren tot de middengroep met een zogenoemde ‘hybride identiteit’. Zij voelen zich zowel verbonden met Nederland als met het land van herkomst. Alarmerend is dat onder de Turkse en Marokkaanse Nederlanders bijna een kwart op grote afstand staat van de Nederlandse samenleving.
De Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren uit het SCP onderzoek hebben sterk het gevoel “er niet bij te horen” en hebben een negatieve beeldvorming over de Nederlandse samenleving. Er is een grote kloof en wantrouwen naar de dominante samenleving.
Deze gevoelens van uitsluiting bij bepaalde groepen mensen en de toenemende scheiding tussen bevolkingsgroepen in onze samenleving is onwenselijk. Daarom wil de minister een brede dialoog voeren over de thema’s in- en uitsluiting en binding waarbij zoveel mogelijk invloedrijke
maatschappelijke partijen worden gevraagd zich actief te mengen in deze dialoog. Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te zoeken naar concrete ideeën en oplossingen die kunnen bijdragen aan het daadwerkelijk tegengaan van scheidslijnen in onze samenleving,
zeker waar deze leiden tot structurele uitsluiting van groepen Nederlanders.

Lees verder via Ministerie SZW – De diverse samenleving door de ogen van burgers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.