12:09
08 augustus 2022

De avondklok: grondslag en gevolgen

De avondklok: grondslag en gevolgen

Inleiding
Dit artikel is een vervolg op ‘Het instellen van een avondklok: hoe werkt dat juridisch?’ van Jan van der Grinten en Laura van Moorsel. Zij bespraken daarin het voornemen van het kabinet een avondklok in te stellen op basis van artikel 8 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (hierna: “Wbbbg”).

Grondslag
Inmiddels is de avondklok een feit. Door de publicatie van het vereiste koninklijke besluit (hierna: ‘kb’) op de website van de rijksoverheid zijn het eerste en derde lid van artikel 8 Wbbbg geactiveerd. Het eerste lid regelt de bevoegdheid van de minister van Justitie en Veiligheid om ‘het vertoeven in de open lucht te beperken’. Het derde lid verschaft hem de bevoegdheid om in spoedeisende gevallen af te wijken van de amvb uit 1953 die op grond van artikel 8 lid 2 Wbbbg is vastgesteld. Deze amvb stelt nadere regels over de uitoefening van de bevoegdheid om het vertoeven in de buitenlucht te beperken, waaronder een aantal uitzonderingsgevallen.

Lees verder via kvdl.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.