05:24
14 augustus 2022

Criminele beïnvloeding

Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld zijn niet in praktijk gebracht. Dat blijkt uit het eerste fenomeenonderzoek Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur dat Pro Facto heeft uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en waarvan de resultaten eerder deze maand werden gepresenteerd.

Lees verder via platformoverheid.nl

Uw lokale veiligheidsbeleid eens onder de loep nemen? Is het voldoende rationeel en evenwichtig? Kom naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ die start op 31 januari.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.