08:51
25 februari 2024

Columnreeks Positieve Veiligheid .. Maar wat is dat nu precies?

Het veiligheidsbeleid in ons land omvat primair het bestrijden van onveiligheid, criminaliteit en overlast. Nog meer camera’s, nog hogere straffen en nog meer bevoegdheden leiden echter nauwelijks meer tot meer veiligheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het ongebreideld in stelling brengen van allerlei controle- en surveillancemaatregelen de angst juist aanmoedigt.

Vaak wordt vergeten dat veiligheid niet alleen gaat om regels, boetes en een wapenstok. Veiligheid organiseert zich ook rondom zachtere principes van samenleven: verbinding, empathie en zorg. Dat is de positieve invulling van veiligheid. Beide invalshoeken bedienen zich van een andere taal en andere beleidsinstrumenten. Positieve Veiligheid is daarmee een aanvulling op het bestaande perspectief en instrumentarium. Hoe kan een positief geïnspireerd veiligheidsbeleid, gebaseerd op vertrouwen, geborgenheid en zorg er uitzien? En hoe laat je dat dan werken in de praktijk? [Bron: Haags Congres Bureau]

Het lijkt op omdenken, denken in oplossingen, aanpassingen, mogelijkheden en inpassen in plaats van onmogelijkheden. Preventie in plaats van repressie. 


Werkgroepen Groen, Schoon en Veilig  Bron:Wijkraad-Meerwijk] :Klachten overlast jongeren op het L. Da Vinciplein. 

In het voorjaar zag ik op het Leonardo Da Vinciplein in Haarlem jongeren voetballen met politie. Waarschijnlijk een spontane actie. Mooi om te zien en er ontstaat verbinding, vertrouwen en respect naar elkaar toe. 

Interessant te lezen is het item 7 vragen over (positieve) veiligheid aan Marc Schuilenburg. Tevens verzorgt hij een college op 14 maart 2018 tijdens de Colleges Veiligheid, recht en bestuur van het Haags Congres Bureau.


Margareth Weijers

Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *