08:12
17 juni 2024

7 vragen over (positieve) veiligheid aan Marc Schuilenburg

7 vragen over (positieve) veiligheid aan Marc Schuilenburg

1. Wat is volgens jou het afgelopen jaar de grootste ‘misser’ geweest op het gebied van veiligheid en waarom?

Het gemak waarmee politici en beleidsmakers het veiligheidsbeleid in de doodlopende straat van meer repressie hebben gestuurd, blijft het gezonde verstand tarten. Veiligheid is meer dan alleen regels, boetes en een wapenstok. Er zijn slimmere en positievere manieren om criminaliteit te verminderen en veiligheidsgevoelens te verbeteren.

2. Wat is volgens jou het afgelopen jaar het grootste ‘succes’ geweest op het gebied van veiligheid en waarom?

De manier waarop tal van initiatieven zijn ontstaan om veiligheid positief te beinvloeden, van rolmodellen voor risicojongeren tot pop-up politiebureau’s en van positieve prikkels op het gebied van zintuigbeïnvloeding (‘nudges’) tot de oprichting van ontmoetingsplekken in kwetsbare wijken (Leeszaal Rotterdam-West, Woonkamer van Meneer de Burgemeester).

3. Wat is op het gebied van positieve veiligheid volgens jou de belangrijkste verandering het afgelopen jaar?

Het inzicht dat het positieve ‘kunnen’ veel effectiever is dan het negatieve ‘moeten’.

4. Waar moeten we volgens jou de komende jaren de accenten leggen m.b.t. positieve veiligheid?

Het gericht versterken van zachte principes van samenleven: verbinding, empathie en zorg. Dat is de positieve invulling van veiligheid. Je ergens thuis voelen roept een gevoel van veiligheid op. Net als de mate van verbondenheid met de wijk waarin je woont en de contacten die je hebt met andere bewoners. Hiervoor is het nodig dat de overheid en gemeenten hun veiligheidsbeleid herijken.

5. Formuleer in één zin wat volgens jou het fundament is van een veilige samenleving

Een veilige samenleving kenmerkt zich door zachte principes van samenleven: verbinding, empathie en zorg.

6. Wat fascineert jou m.b.t. het thema positieve veiligheid?

Positieve veiligheid gaat om een volledig ander beeld van denken over veiligheid dan de klassieke aanpak van bestraffen, beboeten en verbieden. Het biedt een eigen taal, mentaliteit en beleidsinstrumenten om aan veiligheid te werken. Vergelijk het met een stadstuin. Je kunt niet alleen maar onkruid wieden. Je moet soms ook een bloemetje planten.

7. Waarom mogen we jouw/jullie seminar zeker niet missen?

In ons seminar krijg je inzicht wat ‘positieve veiligheid’ precies is en hoe veiligheidsbeleid te maken dat is gebaseerd op positieve manieren om veiligheid te creëren. Met alleen repressie krijg je namelijk geen veiligheid.

 

Dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in dienst kwam bij de Vrije Universiteit, werkte hij zes jaar voor het Openbaar Ministerie. Auteur van boeken en artikelen over veiligheid, zelforganisatie, sociale controle, actief burgerschap en publieke ruimte. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn nieuwste boek heet The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order (2015). Eerder publiceerde hij Orde in veiligheid (2012) en Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (2006). Onder zijn (co-)redactie verschenen onder meer Positive Criminology (2014), De nieuwe Franse filosofie (2011), en Deleuze compendium (2009). Hij ontving de Willem Nagelprijs 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor zijn boek Orde in veiligheid.

Marc Schuilenburg verzorgde een college  op 7 november 2018 tijdens de Colleges
Veiligheid, recht en bestuur  van het Haags Congres Bureau.

Vaak wordt vergeten dat veiligheid niet alleen gaat om regels, boetes en een wapenstok. Veiligheid organiseert zich ook rondom zachtere principes van samenleven: verbinding, empathie en zorg. Dat is de positieve invulling van veiligheid. Beide invalshoeken bedienen zich van een andere taal en andere beleidsinstrumenten. Meer leren over hoe positieve veiligheid te organiseren? Bezoek de Collegereeks en leer over onder andere positieve veiligheid.

1 comment

  • In de eerste plaat moet er een adviserend gesprek plaats vinden! Waarom? Omdat een de rekt contact met de persoon in de omgeving waar zij leefde direct door een beëdigd ambtenaar goede adviezen gegeven worden. Niets moet, alles watogenblik is kan door de persoon zelf worden ingevuld. Het zou goed zijn te adviseren naar de toekomst en alles wat geweest is er niet meer kan zijn.

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *