11:59
18 augustus 2022

Column De papieren waarheid – fraude in de verhuurwereld

Een bedrijf oprichten om er foute dingen mee te doen is eenvoudig maar door de Kamer van Koophandel wordt wel gekeken naar de echtheid van de legitimatie middels een directe verbinding met een bedrijf doe identiteitspapieren zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten op echtheid kan controleren.  Hetzelfde doen de banken; wil je tegenwoordig iets bij de bank geregeld krijgen, dan wordt om de legitimatie gevraagd en die wordt direct op echtheid gecontroleerd.

Hulde voor deze ontwikkelingen want dit zou een hoop ellende moeten voorkomen

Maar:

Als je als crimineel iets wilt of je onvindbaar wilt maken kan dat eenvoudig. Omdat alle wijzigingen bij de Kamer van koophandel digitaal gebeuren, hief je alleen maar een wijzigingsformulier in te vullen en een kopie van een ID mee te sturen.  De persoon van de ID hoeft zich niet in persoon meer te melden bij de Kamer van Koophandel en dus is alle controle weg. Sterker nog, wijzigingen kunnen met terugwerkende kracht worden gedaan.

Een crimineel kan valse notulen maken van een zogenaamde aandeelhoudersvergadering en die meesturen om de wijziging van bestuur van een BV te onderbouwen.

Zo kan een bedrijf die een ruimte huurt van eigenaar veranderen waarna de crimineel vrij spel heeft. In de gehuurde ruimte kan hennep geteeld worden of een drugslab worden opgezet. Rolt de politie deze op, dan is de bestuurder aansprakelijk. Bij SBWH zijn  gevallen bekend dat de bestuurder van een BV niet eens wist dat hij een BV op naam had.  Maar de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn leidend en dat is de waarheid voor justitie. En zolang de bestuurder / katvanger verdachte is in het strafproces, kan hij geen aangifte doen van identiteitsfraude en is hij afhankelijk van de bereidwilligheid van justitie om naar zijn verhaal te luisteren en te onderzoeken.

Deze papieren waarheid is een gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel waardoor kantoren zijn opgeheven. Ook het fraudeteam van de Kamer van Koophandel is nagenoeg volledig uitgekleed.

Criminelen weten hoe ze een papieren waarheid moeten creëren waarbij de bovenwereld ze inzage verschaft in hoe gegevens gecontroleerd en verwerkt worden.

Het wordt tijd dat Wet en regelgeving voordat deze ingevoerd wordt, getoetst wordt op de gevoeligheid voor crimineel handelen.

Immers: Voorkomen is beter dan genezen!!!!!!  

Alex  Vooren, Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt [SWBH]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.