09:55
21 juni 2024

Campagne: “onder mijn stad” tegen groeiende, ondermijnende criminaliteit

Campagne: “onder mijn stad” tegen groeiende, ondermijnende criminaliteit

De ondermijnende drugscriminaliteit in Tilburg is één van de grootste uitdagingen waar de stad voor staat. Honderden kwetsbare jongeren in onze stad kiezen er jaarlijks voor om snel veel geld te verdienen op het criminele pad. Ondanks de grote inzet van veel professionals blijft het probleem moeilijk op te lossen. Onder meer doordat informatie niet gedeeld kan of mag worden, door gebrek aan samenwerking en gebrek aan middelen.

Een groep van 35 professionals heeft in 2022 samen nagedacht over de toekomst van ondermijnende (drugs)criminaliteit in Tilburg. Van coffeeshophouder tot jongere uit een van de kwetsbaardere wijken van Tilburg; en van directeur tot zorgmedewerker. Gezamenlijk hebben zij vier toekomstscenario’s geschetst voor Tilburg, als dit probleem niet nu wordt opgelost. “Ze dienen ter inspiratie en helpen om de wereld te zien zoals deze zich zou kunnen aandienen. Ze nodigen uit om een effectievere, gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om criminele aanwas te voorkomen en de aanzuigende werking van criminaliteit op jongeren te verminderen. “Het is de bedoeling dat we het roer omgooien door gezamenlijk op te trekken!”

Lees verder via tilburgers.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *