07:43
24 mei 2022

Buurlanden beter in integrale zorg voor 18-plusser

In Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland kent de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden meer samenhang dan in Nederland. Dat blijkt uit een verkenning van wetgeving, beleid en praktijk in die landen door het Nederlands Jeugdinstituut.

Kwetsbare jongeren die zorg en ondersteuning krijgen, worden op hun 18e verjaardag overvallen door veranderingen in wetgeving en beleid. Ze kunnen bij het volwassen worden vaak minder terugvallen op hun ouders dan andere jongeren, terwijl ze juist meer steun nodig hebben. Gemeenten zijn op zoek naar de beste oplossing voor hen.

Ook in Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland is de zorg voor kwetsbare jongeren nog een zoektocht. Maar professionals uit het sociale domein werken er meer samen en bieden samenhangende en ononderbroken zorg voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Wetgeving en beleid op het gebied van opleiding, arbeidsmarkt, hulp en huisvesting zijn beter afgestemd.

Voor gemeenten is het belangrijk om te weten wie de kwetsbare jongeren zijn. Voorkomen moet worden dat ze uit beeld raken, bijvoorbeeld doordat ze tijdelijk elders verblijven. Het is belangrijk ruim vóór de 18e verjaardag samen met de jongere een toekomstplan op te stellen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.