09:28
24 juli 2021

Burgers worden meer betrokken bij beleid, maar er is een grens

Burgers worden meer betrokken bij beleid, maar er is een grens

‘Denk mee met de Raad’, ‘In gesprek met de stad’ en ‘Zonder burgers geen beleid’: het is maar een greep uit de vele teksten waarmee gemeenten burgers stimuleren om deel te nemen aan het beleidsproces. Burgers doen ook steeds meer mee, bij het agenderen, uitvoeren én controleren van beleid.

Uit onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) komt naar voren dat raadsleden meer het maatschappelijk effect als uitgangspunt voor het uitoefenen van hun controlerende taak (willen) nemen. De burger kan daarin een belangrijke rol kan spelen, omdat hij naast de vaak al voor handen zijnde vakinhoudelijke deskundigheid een andere vorm van kennis kan inbrengen, namelijk ervaringsdeskundigheid. Oftewel, kennis over de wijze waarop beleid in de praktijk uitwerkt (social impact audit) en over de vraag of beloofde prestaties naar behoren zijn geleverd (public value audit).

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

acht + 1 =