08:42
21 april 2024

Brancheverenigingen bezorgd over trage invulling van digitale agenda overheid

Brancheverenigingen bezorgd over trage invulling van digitale agenda overheid

De overheid zijn bezorgd over de traagheid waarmee de overheid invulling geeft aan haar digitale agenda. Diverse agenda’s zijn al zo’n vier jaar oud, terwijl de ontwikkelingen voortrazen. Dit stellen zeven brancheverenigingen en internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) in een gezamenlijke brief. Zij roepen op tot concretisering en intensivering van beleid.

De partijen spreken hun waardering uit voor de toenemende kabinetsaandacht voor de verdergaande digitalisering van onze samenleving. “Het is positief dat het departementsoverstijgende karakter van dit thema wordt herkend. Ook is het positief dat u vaart maakt met beleidscoördinatie tussen de betrokken departementen, met intensivering van de regie op cybersecurity en met het thema de digitale overheid. We zijn blij met uw voornemen de privaat-publieke samenwerking op diverse gebieden te intensiveren, en steunen uw pleidooi voor een open, vrij en veilig internet, bestuurd door het multi-stakeholder model”, schrijven de organisaties.

Lees verder via dutchitchannel.nl

Meer leren over Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities? Kom 3 juni naar Leerhotel het Klooster leren met en van Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale, Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland, Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’ en Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *