12:53
03 oktober 2022

Boek De Conflictloods Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer

Boek De Conflictloods Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer

Ziekteverzuim door onderlinge conflicten op het werk in Nederland kost jaarlijks rond de miljard euro: 4 miljoen extra verzuimdagen moeten worden doorbetaald door werkgevers. En los van directe financiële gevolgen bij verzuim, wordt ook de voortgang en productie van het bedrijf hierdoor belemmerd.
Meningsverschillen zijn overal, maar zodra meningsverschillen uitlopen in conflicten, pesten en het verzieken van de onderlinge sfeer is actie geboden.
In dit boek wordt een nieuw idee gepresenteerd: de Conflictloods® – een medewerker in uw bedrijf die naast zijn of haar ‘gewone’ werk ook een bijzondere rol heeft in het voorkomen, tegengaan en oplossen van escalerende meningsverschillen of pestgedrag.
Met behulp van beschikbare kennis uit de conflicttheorie (diagnostiek, interventie, management) is een profiel samengesteld voor de conflictloodsfunctie, dat direct toepasbaar is in de werkorganisatie. De win-winsituatie bij inzet van een interne Conflictloods is groot: bedrijfsprocessen ondervinden minder hinder van interpersoonlijke belemmeringen en het daardoor ontstane ziekteverzuim neemt af.
Alle informatie over achtergrond en opzet van de conflictloodsfunctie, maar ook over conflictdiagnose en -aanpak en implementatie hiervan in uw arbeidsorganisatie treft u in deze uitgave aan.
De auteurs zijn verbonden aan Medling, kennis- en opleidingscentrum voor mediation en conflicthantering.

“Het wel en wee van een organisatie zal in grote mate afhankelijk zijn van hoe men met conflicten om kan gaan. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de politiek. Conflictloodsing zal een belangrijke bijdrage leveren voor een vreedzamere samenleving.”

Bestellen bij SWPBook

Auteurs: Lianne van Lith    Jocelyn Weimar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.