11:09
28 juli 2021

Blinde vlekken hinderen kwaliteitsimpuls gehandicaptenzorg

Blinde vlekken hinderen kwaliteitsimpuls gehandicaptenzorg

Het onderzoek naar de kwaliteit van de gehandicaptenzorg is versnipperd en vertoont hiaten en blinde vlekken. Hierdoor is niet goed duidelijk wat de oorzaken zijn van kwaliteitsverschillen tussen organisaties en locaties en in welke mate deze zich voordoen.

Dat constateert adviesbureau Kalliope Consult in het rapport ‘Met meer kennis werken aan kwaliteit’. Het onderzoek is een uitvloeisel van de Kwaliteitsagenda die het Ministerie van VWS in 2016 in samenspraak met de sector opstelde. Als opmaat naar verbetering van de gehandicaptenzorg mikten de opstellers op een breed onderzoek naar de ‘staat van de gehandicaptenzorg’. Dit onderzoek zou een meer eenduidig beeld over het niveau van de zorg moeten geven. Meer in het bijzonder zou het “zorgwekkende signalen en goede praktijken” in kaart moeten brengen alsook groepen cliënten identificeren die “tussen wal en schip dreigen te vallen”.

Lees verder via skipr.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × twee =