09:57
21 april 2024

Bevordert meer informatie over ongelijkheid steun voor basisinkomen?

Bevordert meer informatie over ongelijkheid steun voor basisinkomen?

Een basisinkomen geniet maar beperkte steun. Velen menen dat iedereen met hard werken een goed inkomen kan hebben. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit peilden of het doorprikken van deze gedachte leidt tot positievere opvattingen over het basisinkomen. Het bleek ingewikkelder.

Bestaanszekerheid van burgers lag tijdens de verkiezingscampagne onder een vergrootglas. Een concrete manier om bestaanszekerheid te garanderen is het veel bediscussieerde universele basisinkomen (UBI): een zonder voorbehoud door de overheid aan iedereen verstrekt inkomen. Veel beleidsmakers, wetenschappers en andere experts zijn daarover enthousiast. Ondanks toenemende sociale ongelijkheid en de moeite van veel huishoudens om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, blijft wijdverbreide steun voor een UBI onder de bevolking echter uit (Mijs, De Koster & Van der Waal, 2023).

Een basisinkomen zou een gebrek aan inzet en ambitie belonen
Die beperkte steun onder de bevolking houdt mogelijk verband met geloof in het meritocratische karakter van onze samenleving: het idee dat een goede baan en inkomen te danken zijn aan hard werken.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *