09:34
17 juni 2024

AP en Europese Toezichthouder verschillen van mening over ‘scraping’

AP en Europese Toezichthouder verschillen van mening over ‘scraping’

Scraping is vrijwel nooit toegestaan, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de handreiking die ze 1 mei jl. publiceerde. Echter voor het ontwikkelen van AI wordt in Europa ruim gebruik gemaakt van scraping, mede omdat de Europese toezichthouder dit wél toestaat.
De Europees Toezichthouder voor persoonsgegevens staat in veel gevallen toe dat persoonsgegevens gebruikt worden voor het trainen van AI, vertelt techjurist Menno Weij op BNR.

Gerechtvaardigd belang
‘Scraping’ is volgens de toezichthouder toegestaan als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Bovendien moeten de verzamelde data noodzakelijk zijn voor het trainen van de betreffende AI, en moet er een afweging gemaakt worden of dit belang zwaarder weegt dan de inbreuk op privacyrechten.

Techjurist Menno Weij vertelt op BNR dat de Duitse toezichthouder ‘gerechtvaardigd belang’ als een passende basis voor het trainen van AI beschouwt, wat in lijn is met de richtlijnen van de Europese toezichthouder. De Europese autoriteit staat overigens ook niet toe dat er gewerkt wordt met gevoelige gegevens.

Lees verder via ibestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *