04:38
19 juli 2024

‘Aanpak wapengeweld onder jongeren vergt meer dan actieplan’

‘Aanpak wapengeweld onder jongeren vergt meer dan actieplan’

Het Actieplan Wapens en Jongeren heeft niet de beoogde doelen gehaald. Het actieplan was opgesteld vanwege forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren én de steeds jonger wordende daders. Uit de evaluatie komt naar voren dat op lange termijn méér nodig is. De bredere aanpak van gemeenten tegen jeugdcriminaliteit lijkt veelbelovender.

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld om het bezit en gebruik van wapens onder jongeren aan te pakken. Aan het plan werkten onder meer gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de VNG en verschillende ministeries mee. Het doel was in een periode van twee jaar het wapenbezit en -gebruik onder jongeren terug te dringen.

Lees verder via gemeente.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *