09:55
25 maart 2023

Expired: Aan de slag met democratische vernieuwing

In de participatiesamenleving wordt van burgers verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en leefomgeving. Bij deze nieuwe verantwoordelijkheden hoort ook meer zeggenschap van overheid naar burgers. Democratie gaat over het hebben van een stem, het organiseren van zeggenschap en invloed van burgers in het publiek domein.

Nederland is een democratisch land met een schat aan ervaring. Deze ervaring heeft gezorgd voor degelijke structuren, regels en gewoonten waar we op kunnen bouwen. Hierdoor hebben we relatief weinig corruptie, leven we in een veilig land. Tegelijkertijd staat dit ook vernieuwing in de weg. Veel inwoners ervaren een kloof tussen de overheid en hen. Ze hebben niet het gevoel dat ze worden gehoord en gezien. Zoals met het vluchtelingenvraagstuk, ouderen die minder zorg krijgen, burgers die initiatieven nemen en geen samenwerking voelen met de gemeente.

Lees verder via Movisie – Aan de slag met democratische vernieuwing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *