06:14
30 september 2022

7 vragen over veiligheid aan Prof. Ira Helsloot

7 vragen over veiligheid aan Prof. Ira Helsloot

Wat is volgens jou het afgelopen jaar de grootste ‘misser’ geweest op het gebied van veiligheid en waarom?

De disproportionele reactie van media en openbaar bestuur op de allerkleinste risico’s in de samenleving zoals asbestdaken en bandenkorrels op kunstgrasvelden.

Wat is volgens jou het afgelopen jaar het grootste ‘succes’ geweest op het gebied van veiligheid en waarom?

Vooral lokale bestuurders die bijvoorbeeld na asbestbranden steeds meer transparant regentenmoed laten zien, dus het goede doen zonder teveel naar de media te kijken.

Wat is op het gebied van veiligheid volgens jou de belangrijkste verandering het afgelopen jaar?

De belangrijkste verandering is helaas dat we op steeds kleinere veiligheidsslakken zout gaan leggen terwijl de grootste risico’s, die vaak ‘wicked’ zijn en moeilijk op te lossen, buiten beeld blijven.

Waar moeten we volgens jou de komende jaren de accenten leggen m.b.t. veiligheid?

Betrek de gewone Nederlander bij het veiligheidsbeleid, die is veel verstandiger dan de meeste experts, journalisten en volksvertegenwoordigers.

Formuleer in één zin wat volgens jou het fundament is van een veilige samenleving

‘s Ochtends opstaan zonder zorgen over gebrek aan voedsel, sanitatie, medische verzorging of geweld.

Wat fascineert jou m.b.t. het thema veiligheid?

Hoe het kan dat we in de meest veilige samenleving ooit met zo’n grote regelmaat geld verspillen aan onzinnig veiligheidsbeleid terwijl er echt met dat geld serieuze risico’s aangepakt kunnen worden.

Waarom mogen we jouw college zeker niet missen?

Soms is het goed om de automatismen waarmee veiligheid bestuurt wordt ter discussie te stellen.

1 comment

  • “Betrek de gewone Nederlander bij het veiligheidsbeleid, die is veel verstandiger dan de meeste experts, journalisten en volksvertegenwoordigers”. Dat lijkt mij kletskoek.
    Maar misschien heeft meneer Helsloot het zo niet gezegd / bedoeld?

    Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.