05:26
30 september 2022

Zuiver zaken doen Tien jaar Bibob belicht

Zuiver zaken doen Tien jaar Bibob belicht

De Wet Bibob was tien jaar geleden niet alleen nieuw voor Nederland, ook de landen om ons heen kenden dit type wetgeving niet. Een langdurig traject van beleidsverkenning in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, rijke ervaringen uit Amsterdam en een intensief wetgevingsproces gevoed door de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, leidde uiteindelijk tot de Wet Bibob. Toenmalig hoogleraar Cyrille Fijnaut opent als grondlegger van de wet deze bundel. Zijn bijdrage wordt gevolgd door een beeldend relaas van vier betrokkenen bij het Amsterdamse Wallenproject.

Dit landelijk pilotproject speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Bibob. Denk aan de casus Yab Yum, destijds regelmatig voorpaginanieuws in de Nederlandse dagbladen. Politiek Den Haag was ondertussen druk met het vormgeven van een bestuursrechtelijk kader. Oud-minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, was nauw betrokken bij dit wetgevingsproces. Hij vertelt in een interview over de dilemma’s en afwegingen, zoals de toetsbaarheid van Bibob-adviezen en de Bibob-procedure in hetlicht van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bibob kwam de eerste jaren landelijk langzaam op gang. Het toepassen van de wet ging met vallen en opstaan. Een enkele Bibob-zaak hield geen stand bij de bestuursrechter, maar gaandeweg pasten bestuursorganen met succes de wet toe. Vooral voor sectoren als de horeca, coffeeshops en seksinrichtingen had dit gevolgen. Zo is door de jaren heen het vertrouwen in Bibob bij bestuursorganen en de maatschappij gegroeid.
Lees verder via Dienst Justis – zuiver zaken doen – Tien jaar Bibob belicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.