10:07
12 april 2024

Zuid-Holland gaat strijd aan met criminele activiteiten in het buitengebied

Zuid-Holland gaat strijd aan met criminele activiteiten in het buitengebied

Verschillende partijen in Zuid-Holland, waaronder de provincie, politie en LTO Noord, hebben afspraken gemaakt om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied te vergroten. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 9 procent van de bevraagde boeren en tuinders wel eens is benaderd om hun schuur, loods of kas te verhuren. 55 procent van deze boeren en tuinders vond dit aanbod onbetrouwbaar.
Provincie, gemeenten, politie, het OM, LTO Noord, Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland hebben de resultaten van het onderzoek vertaald naar concrete actiepunten en aanbevelingen.

Bijeenkomsten
‘Denk hierbij aan laagdrempelige gesprekken en controles in het buitengebied, het opstellen van een informatiebeeld voor een specifiek gebied en het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten voor boeren en tuinders’, schrijft de provincie Zuid-Holland. ‘De provincie treedt op als verbinder tussen de regio’s om te zorgen voor aansluiting en een brede aanpak als één overheid.’

Lees verder via agraaf.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *