04:46
09 juni 2023

Zorgen regio’s onvoldoende erkend door ‘Den Haag’

Zorgen regio’s onvoldoende erkend door ‘Den Haag’

‘Den Haag’ heeft te weinig oog en oor voor de zorgen en noden van de regio’s, zeker voor de regio’s die verder van de Randstad liggen. Er wordt binnen de departementen te verkokerd gewerkt en bij rijksambtenaren ontbreekt het aan voldoende inhoudelijke gebiedskennis. Dit frustreert de interbestuurlijke samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Knelpunten
Het zijn stevige conclusies die de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn vandaag verschenen kritische rapport ‘Rol nemen, ruimte geven’ trekt. Daarin heeft de Raad op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekeken naar de interbestuurlijke samenwerking tussen rijksoverheid en de decentrale overheden.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *