08:18
23 mei 2024

Zorgen bij burgemeesters over wijdverbreide ondermijning

Zorgen bij burgemeesters over wijdverbreide ondermijning

Ondermijning is een probleem in bijna alle gemeenten, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) samen met EenVandaag. Ruim 90 procent van de ondervraagde burgemeesters maakt zich druk over ondermijning in hun gemeente. En 80 procent weet zeker dat er bij hen lokaal ondermijning plaatsvindt.

Het NGB verspreidde een vragenlijst onder de 344 burgemeesters. Een derde vulde deze in, de uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage. Ruim de helft heeft het idee dat de mate van ondermijning de laatste vijf jaar is toegenomen, volgens een kwart is het gelijk gebleven.

Eveneens meer dan de helft van de burgmeesters zegt weinig grip te hebben op ondermijning. Er zijn onvoldoende middelen om het probleem aan te pakken, aldus 70 procent.

Lees verder via gemeente.nu

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *