07:10
19 april 2024

Zorg voor kwetsbare jongeren onder druk; Hoogspecialistische jeugdzorg loopt vast in stelsel

Zorg voor kwetsbare jongeren onder druk; Hoogspecialistische jeugdzorg loopt vast in stelsel

De meest kwetsbare jongeren dreigen de dupe te worden van het huidige jeugdzorgstelsel. Hun meervoudige, ernstige problematiek, die diep ingrijpt in hun leven en ontwikkeling, vraagt om passende zorg. Voor het leveren van die zorg is voldoende schaalgrootte, diversiteit en specialistische expertise nodig, inclusief een landelijke financier. Anders komt de continuïteit van ondersteuning voor deze groep nog verder onder druk te staan en dreigt afkalving van belangrijke voorzieningen.

Zes aanbieders van hoogspecialistische jeugdzorg, iHUB, Koraal, Pactum, Pluryn, ’s Heeren Loo en Youz slaan de handen ineen en dragen bij aan een oplossing. Dit doen zij in het belang van de kwetsbare jongeren die zij ondersteunen en vanuit een gezamenlijke maatschappelijke plicht om passende jeugdzorg te bieden en tegelijkertijd de kosten ervan te matigen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *