02:14
17 juni 2019

Zorg thuis verandert, het toezicht verandert mee met aangepast toetsingskader

Zorg thuis verandert, het toezicht verandert mee met aangepast toetsingskader

Cliënten blijven langer thuis wonen. Ook wordt de zorg steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader. Dit aangepaste toetsingskader geldt vanaf vandaag.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over toezicht in transitie? Leren over hoe je het burgerperspectief en het perspectief van de professional integreert in je toezichtbeleid en praktijk (en niet alleen in de zorg)? Kom 20 maart naar het Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie 2019 – Perspectieven op toezicht’ met o.a prof. dr. Ian Leistikow (EUR en IGJ) , Martin de Bree (Erasmus School of Management), Annemarije Schoonbeek (Colegal), Paul van Dijk (zelfstandig adviseur), Wilma Boevink (Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut), Olof King (Consumentenbond) en Petra Reulings (Toezicht Sociaal Domein).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *