03:27
19 april 2021

Zorg en Zekerheid maakt meerjarenafspraken voor betere ouderenzorg

Zorg en Zekerheid maakt meerjarenafspraken voor betere ouderenzorg

Samen ervoor zorgen dat mensen op een prettige manier oud kunnen worden. Dat is het doel van de driejarige samenwerking die zorgorganisatie ActiVite en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vandaag hebben gesloten. Hiermee kan de zorgorganisatie de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg binnen de wijk en in het verpleeghuis versterken en naar nieuwe oplossingen zoeken. Zo ontstaat meer samenhang tussen wijkverpleging, verpleeghuiszorg en het sociale domein en ervaren mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben minder fricties. Ook met zorgorganisatie Marente sluit Zorg en Zekerheid dit jaar met hetzelfde gezamenlijke doel een meerjarenafspraak.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *