01:15
09 februari 2023

Meldcode bij Huwelijksdwang en Achterlating

Afgelopen week heb ik deelgenomen aan een kenniscafé georganiseerd door Nuray Kanik van Moviera, in samenwerking met Esra Dag,  één van mijn collega’s bij Veilig Thuis. Onderwerp was Huwelijksdwang en Achterlating in het buitenland, waar ik al eerder blogs over publiceerde. Nu de zomervakantie weer nadert is het zeker niet te vroeg om weer aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Deze keer spits ik het toe op het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij signalen van deze vormen van geweld. Lezen jullie mee?

Zo vlak voor de zomervakantie kan het zijn dat signalen van aanstaande huwelijkssluiting onder dwang en achterlating toenemen. Met name jongeren vallen in deze periode in een risicogroep. Als professional kan je plotselinge gedragsveranderingen waarnemen of vermindering van vrijheden. Zowel meisjes als jongens kunnen deze signalen afgeven.

Reden waarom deze jongeren verhoogd risico lopen is omdat zij vanuit hun achtergrond (het leven tussen twee culturen) en hun levensfase (ontdekken van seksualiteit en grenzen op zoeken) een gevaar zijn voor de familie-eer. Simpelgezegd kan het sluiten van een huwelijk of het onderbrengen van een meisje of jongen in het buitenland dan een manier voor de familie zijn om deze eer in stand te houden.

Gezien de complexiteit, het mogelijk hoge dreigingsniveau en niet in de laatste plaats de tijdsdruk is het van belang dat je als professional op een juiste wijze de Meldcode Huiselijk Geweld hanteert. Het geldend advies is dat de volgorde van de te nemen stappen afwijkt van de norm. 

Bron: kirstenregtop.wordpress.com

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *