09:24
11 augustus 2022

Zo bepaalt de Autoriteit Persoonsgegevens de hoogte van de boete (bij het niet naleven van de AVG)

Zo bepaalt de Autoriteit Persoonsgegevens de hoogte van de boete (bij het niet naleven van de AVG)

Organisaties dienen zich te houden aan de privacywetgeving. Voor nu is dat nog de Wet bescherming persoonsgegevens, maar die wordt in mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het niet naleven van de privacywetgeving, kunnen organisaties beboet worden. Met de AVG kan zo’n boete oplopen tot maximaal 10 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet of 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Maar, dat is de maximale boete. Waar wordt nou precies naar gekeken bij het bepalen van de hoogte van een boete?

Lees verder via audittrail.nl

Meer leren over de AVG en andere actuele wetten? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’ die start op 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.