11:30
05 december 2022

Zijn we nog anders? Over de rellen van afgelopen week

Zijn we nog anders? Over de rellen van afgelopen week

Geweld op meerdere plaatsen, meerdere dagen achter elkaar, verspreid over het land. Dat kenden we uit Engeland en Frankrijk, maar in Nederland eigenlijk niet. Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie: “Deze en de avondklokrellen eerder dit jaar roepen de vraag op of ‘we’ nog wel anders zijn.”

Adang plaatst de ontwikkelingen in breder perspectief: verschillende factoren zorgen ervoor dat mensen de laatste tijd de straat op gaan om te rellen. De doorlopend veranderende maatregelen rondom het coronavirus en groeiend anti-overheidssentiment leidden tot geweld, met als voorlopig dieptepunt de uit hand gelopen demonstratie afgelopen vrijdag in Rotterdam.

Kwetsbaarheden in een goede basis
In 2010 verscheen Zijn wij anders?, een onderzoek van de Politieacademie naar de vraag waarom Nederland geen meerdaagse, wijd verspreide geweldsuitbarstingen kende, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en Engeland. De conclusie was dat het geen puur geluk was dat er de decennia daarvoor geen grootschalige rellen waren geweest. Adang: “In Nederland voerden overheid, maatschappelijke partners en politie gebiedsgebonden en op sociale cohesie gericht beleid. Dat draagt met vallen en opstaan bij aan relaties die minder conflictueus zijn en meer gericht op samenwerken. Dat je weet wat er speelt. Dat als er spanningen zijn, je daar vroegtijdig bij kan zijn, om te voorkomen dat het uit de hand loopt.” Tegelijk werden in het onderzoek kwetsbaarheden benoemd. Er werd geconstateerd dat heftige meerdaagse wijkgebonden rellen ook in Nederland tot de reële mogelijkheden behoren als er onvoldoende inhoud gegeven wordt aan de relationele, gebiedsgebonden benadering. “Er waren toen al plekken waar dit niet goed ging. Toen zagen we al, dat als je dat verloren laat gaan, dat het dan voorspelbaar is dat we binnen vijf tot tien jaar situaties hebben die vergelijkbaar zijn met die in Frankrijk”, zegt Adang.

Lees verder via politieacademie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.