02:39
06 december 2022

Zicht op toezicht – Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving DHW voorjaar 2016

Zicht op toezicht – Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving DHW voorjaar 2016

In 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet [DHW] gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarnaast is per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol [zwak-alcoholhoudende dranken] verhoogd van 16 naar 18 jaar. De gemeenten zijn sindsdien de uitvoerders van het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte preventie- en handhavingsplan is in feite de wettelijke bekrachtiging daarvan. Op grond van artikel 34a DHW zijn de gemeenten verplicht om per 1 juli 2014 een dergelijk plan te hebben. Het preventie- en handhavingsplan concentreert zicht op het gemeentelijke terrein waar alcoholpreventie en handhaving van de DHW samenkomen en elkaar kunnen versterken.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.