03:54
27 november 2021

‘Zeshonderd miljoen voor verbinding in de wijk en op het web’

‘Zeshonderd miljoen voor verbinding in de wijk en op het web’

De politie komt minstens zeshonderd miljoen euro tekort om het capaciteitsprobleem aan te pakken, zegt korpschef Henk van Essen. ‘En dan nog kunnen we niet aan alle verwachtingen voldoen.’ Hij pleit vurig voor meer wijkagenten. ‘Onze zichtbaarheid in de wijk moet beter. Mensen willen de wijkagent kennen en zelf gekend worden. Netwerken opbouwen die ook in roerige tijden kunnen worden benut. Lokale verankering is de ruggengraat van de politie, maar die wordt uitgehold. De politie heeft minstens 3500 extra mensen nodig om de aspiranten uit de basisteams te halen.’

Dat staat in een investeringsagenda, waarin de politie, het OM, het ministerie van JenV en de regioburgemeesters speerpunten voor de komende jaren hebben bepaald. Een deel van die zeshonderd miljoen is gereserveerd voor duizend fte extra, die de politie nodig heeft voor versterking van de basisteams en een kleine vijfhonderd fte aan extra specialistische recherche capaciteit. Die zijn nodig om enerzijds goed verankerd te blijven in de wijken en anderzijds digitaal vaardiger te worden. Volgens Van Essen moet de politie bruggen blijven bouwen, zowel op straat als online. ‘De politie blijft in gesprek met iedereen. En wanneer er spanningen zijn, signaleert de politie die vroegtijdig.’

Herkenbaar en benaderbaar
‘Verankering in de wijk is daarom belangrijker dan ooit’, constateert de korpschef. ‘Vertrouwen in de politie zorgt voor steun en een goede informatiepositie in de wijk. Maar een politie die lokaal verankerd is, vraagt om een politie die herkenbaar en benaderbaar is.’ Volgens Van Essen moet de politie daarom bouwen aan teams die diverser zijn. ‘Met politiemensen die herkend worden door de wijk of straat waarin zij werken. Dat betekent dat je in de Utrechtse wijk Lombok, in Amsterdam-West of in de Schilderswijk in Den Haag een andere samenstelling van je politieteam moet hebben dan op bijvoorbeeld het Drentse platteland. Die lokale verankering is de kern van de politie. Daarom denk ik dat de Nederlandse politie zoveel vertrouwen geniet.’

Lees verder via politie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 − 5 =