09:13
22 juli 2024

Zes vragen over Huisvesting Arbeidsmigranten aan….. Jeroen Kemna

Zes vragen over Huisvesting Arbeidsmigranten aan….. Jeroen Kemna

Deze vragen zijn beantwoord vanuit de visie van een beleidsmaker bij een gemeente

Wat is volgens u de grootste misser geweest op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten?

In het vigerende Bouwbesluit zijn NEN-normen opgenomen voor studenten, ouderenhuisvesting en huisvesting asielzoekers, maar deze ontbreken voor huisvesting arbeidsmigranten.

Waarom is er een beleid nodig voor huisvesting van arbeidsmigranten?

a. Om de sociale erosie die nu optreedt in (woon)wijken tegen te gaan c.q. terug te brengen tot normale proporties;
b. Om verkeers- en parkeeroverlast tot een minimum te beperken;
c. Om de onttrekking van koopwoningen aan de (sociale) koopmarkt te stoppen;
d. Om de leefbaarheid en het woongenot van de arbeidsmigranten te vergroten;
e. Om de regels ten aanzien van de brandveiligheid, licht, lucht, milieu, e.d. te kunnen garanderen aan de arbeidsmigranten;
f. Om oneigenlijke huren c.q. toeslagen (huur fiets, sleutelgeld, afval afvoeren, enz.) te stoppen c.q. terug te brengen tot normale huren voor de arbeidsmigranten;
g. Om te komen tot goede centrale huisvesting van arbeidsmigranten waar het voor hen prettig vertoeven is na een dag hard werken;
h. Om te komen tot de juiste inschrijvingen van arbeidsmigranten bij het RNI, de BRP en in het nachtregister.

Welk deel van het beleid moet worden herzien?

Arbeidsmigranten moeten niet gezien worden als ‘last’ maar als ‘zegen’. Burgers c.q. omwonenden moeten goede voorlichting krijgen over het belang van de arbeidsmigranten voor onze economie. Daarnaast is regionale afstemming van beleid dringend noodzakelijk om mogelijke ‘waterbed-effecten’ te voorkomen.

Kunt u een voorbeeld geven van een eigen case waarbij huisvesting arbeidsmigranten centraal stond?

Het is een van de twee taken die ik heb bij de betreffende gemeente: woonwagenbeleid en beleid huisvesting arbeidsmigranten. Ik heb er dus dagelijks mee te maken. Ik ben tevens onderdeel van het controleteam (politie, brandweer, handhavingsjurist, milieudeskundige, specialist BRP en ik als projectleider) dat maandelijks x-aantal panden c.q. woningen controleert op het al dan niet veilig wonen / verblijven en de juiste registraties.

Welke tips heeft u voor iedereen die te maken heeft met huisvesting van arbeidsmigranten?

a. Behandel de arbeidsmigranten en met respect en laat hen merken dat de controles die worden uitgevoerd, bedoeld zijn om voor hen een veilig en leefbare woonomgeving te creëren;
b. Neem in stilte een voorbereidingsbesluit tot het opstellen van een paraplubestemmingsplan dat regels vastlegt omtrent het omzetten van woningen; dus verkamering. Vanaf de datum dat de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit heeft genomen, kunnen woningen niet langer worden omgezet. Die woningen die na dit besluit alsnog verkamerd worden, kunnen worden teruggedraaid;
c. Ga met uitzendorganisaties die woningen binnen uw gemeente hebben verkamerd, in gesprek over de mogelijkheden van centrale huisvesting in ruil voor het terug leveren van de verkamerde woningen als reguliere woonhuizen op de koopmarkt. Per zes te realiseren slaapplekken centraal = inlevering één woning,

Waarom mogen we de HCB Cursus ‘Huisvesting Arbeidsmigranten 2021’ niet missen?

In korte tijd kent u alle ins en outs die u moet weten om adequaat beleid te ontwikkelen. De lesstof is direct toepasbaar binnen uw eigen organisatie. De concept documenten worden u tijdens de cursus uitgereikt.

Meer leren over Huisvesting Arbeidsmigranten? Kom naar de 3-daagse HCB Cursus die start op 4 november 2022 met oa Jeroen Kemna, Frank van Summeren en Werner van Herle. Kijk op de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *