09:40
11 augustus 2022

Zelfsturing in de overheid: tijdelijke trend of toekomstperspectief?

Steeds meer overheidsorganisaties gaan over op zelfsturing. Leidinggevenden komen te vervallen en medewerkers nemen de taken over. Past ‘zelfsturing’, ondanks de anarchistische bijklank in het toekomstbeeld van de overheid? Zelfsturing. Het begon drie jaar geleden. Wij kregen de unieke kans om bij de gemeente Nijkerk zowel de gemeenteraad, als het college en de gemeentelijke organisatie te begeleiden naar een nieuwe manier van werken. De kans was uniek omdat maar weinig organisaties een adviesbureau zo’n brede verantwoordelijkheid durven te geven. Daar sprak vertrouwen uit. En het bood de mogelijkheid om een flexibele organisatie op te bouwen parallel aan een andere manier van werken waarbij de samenleving centraal staat en ‘overheidsparticipatie’ invulling krijgt. Die trajecten versterken elkaar.

Lees verder via Haagsebeek

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? Bezoek de Seminarreeks De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk, georganiseerde door het Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.