01:48
22 maart 2023

Zekerheid cruciaal voor wijkbewoners om mee te denken

Zekerheid cruciaal voor wijkbewoners om mee te denken

Bewoners denken graag mee over het creëren van een leefbare woonomgeving, werd geconcludeerd tijdens een online bijeenkomst van Platform31. Maar ze doen alleen mee als ze weten dat ze straks ook een huis hebben in een veilige en leefbare buurt.

Platform 31 organiseert binnen het programma Brede wijkaanpak een serie van drie bijeenkomsten over herstructurering 2.0. De Maastrichtse universitair docent Filosofie van Gezondheidswetenschappen Mare Knibbe opende de debatreeks op 23 januari 2023 met een korte samenvatting van het boek dat zij eind vorig jaar samen met de hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg Klasien Horstman publiceerde.

Groen en stenig
Knibbe ging in haar inleiding voor de bijeenkomst vooral in op de hoofdstukken 3 en 6 van dat boek. Ze vertelde over hoe de leefbaarheid in een lage-inkomensbuurt in Maastricht door groepen bewoners verschillend wordt ervaren. Het verschil is te herleiden tot het karakter van deelbuurten: het ene deel van de buurt stenig is en de ander groen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de aanpak van kwetsbare gebieden en de omgang met bijzondere doelgroepen (waaronder arbeidsmigranten en woonwagenbewoners)? Kom naar de HCB Cursus die start op 17 maart in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *