12:47
28 juni 2022

Zeg eens nee tegen al dat participeren – Helpen als ambacht

Zeg eens nee tegen al dat participeren – Helpen als ambacht

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat
werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering. Margo Trappenburg duidt dit aan als de opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening. Haar oratie gaat over de vraag of hulpverlening volgens het ikea-principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.

Lees verder via Universiteit Humanistiek – Helpen als ambacht Arbeidsdeling in de participatiemaatschappij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.