10:53
20 juni 2021

WUR heeft actueel overzicht gemaakt van onderzoek naar vermaatschappelijking van natuur

WUR heeft actueel overzicht gemaakt van onderzoek naar vermaatschappelijking van natuur

De Nederlandse overheid heeft met het natuurbeleid de wens om de actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de natuur te vergroten. Ook vanuit de samenleving zelf zijn vele initiatieven ontstaan rondom natuur en landschap. Deze initiatieven zijn veelvuldig onderwerp van onderzoek. Wageningen Environmental Research en Wageningen Economic Research hebben het eigen onderzoek in een overzichtsstudie bijeen gebracht.

Overzicht voor verdere kennisontwikkeling
Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in kaart gebracht welk onderzoek tussen 2014 en 2018 is uitgevoerd naar vermaatschappelijking van natuur. ‘Vermaatschappelijking’ is hierbij geïnterpreteerd als “een beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatief nemen, participeren in, of mede verantwoordelijk zijn om publieke waarden op het gebied van natuur te realiseren”. Het ontbrak aan een goed overzicht over onderzoek op dit gebied en dat overzicht was nodig om tot een systematische aanpak te komen voor verdere kennisontwikkeling op dit onderwerp.

Lees verder via wur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + 19 =