04:07
05 maart 2024

WRR: bied burgers meer grip op hun bestaan

WRR: bied burgers meer grip op hun bestaan

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit in het vandaag verschenen rapport Grip dat de regering weer echt grote plannen maakt. De controle van burgers op hun leven moet daarbij volgens onderzoekers Mark Bovens en Will Tiemeijer het uitgangspunt zijn.

Al jaren is er in de politiek veel discussie over onzekerheid. Daarbij lijken er volgens Tiemeijer en Bovens slechts twee smaken te zijn. De ene is dat de burger maar moet wennen aan de onvermijdelijke onzekerheid van het leven. De andere is dat de overheid ervoor is om alle onzekerheid uit het leven weg te nemen.

Of burgers voldoende grip hebben wordt niet alleen bepaald door hun economisch, sociaal en persoonlijk kapitaal
Tiemeijer: ‘Wij stellen een derde optie voor waarbij de overheid niet pretendeert alle onzekerheid weg te nemen, maar de burgers evenmin aan hun lot overlaat. Ons voorstel is dat overheid de burgers ondersteunt om zo goed mogelijk hun ideeën van het goede leven te realiseren. We verzetten ons daarbij tegen het idee dat als je mensen maar genoeg geld geeft, de overheid verder niets hoeft te doen en achterover kan leunen. Inkomen is belangrijk, maar je hebt er niets aan als je omgeving geen enkele mogelijkheid of gelegenheid biedt om de door jou gestelde doelen naderbij te brengen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 april in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *