11:55
25 juni 2022

Woonwagenbewoners, cultuur, beleid en mensenrechtelijk kader

Woonwagenbewoners, cultuur, beleid en mensenrechtelijk kader

Experts en vertegenwoordigers aan het woord

Binnen het Kennis- en leerprogramma Lokaal Woonwagenbeleid brachten we naast publicaties en artikelen over de resultaten en bevindingen, ook een reeks van audiovisuele producties tot stand. Vanuit verschillende perspectieven bespreken we enkele belangrijke thema’s, en hete hangijzers bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen.

We gaan in gesprek met de volgende experts/vertegenwoordigers:

Sabina Achterbergh, Vereniging Roma Sinti en Woonwagenbewoners
Leonie Huijbers, College voor de Rechten van de Mens

De woonwagenbewoners en de woonwagencultuur
Er is niet één soort woonwagenbewoner. De groep woonwagenbewoners is heel divers, dat is wat onze gesprekspartners vaak aangeven. Maar wie zijn de woonwagenbewoners? Uit welke groepen bestaat het? Welke verschillen en overeenkomsten tussen de groepen zien de geïnterviewden? Hoe kijken partijen naar de drie (beschermde) kenmerken van de culturele identiteit van woonwagenbewoners en waarom is kennis hierover belangrijk? In onderstaand filmpje vertelt Sabina Achterbergh ons over de achtergrond, geschiedenis en de culturele identiteit van en de diversiteit onder woonwagenbewoners.

Lees verder via platform31.nl

Meer leren over een goede omgang met woonwagenlocaties in de praktijk? Doe mee aan de 3-daagse HCB Cursus die start op 10 juni 2022.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.