10:17
12 juli 2024

Woonwagenbeleid moet weer op de politieke agenda

Woonwagenbeleid moet weer op de politieke agenda

Een ongekende wooncrisis houdt velen in z’n greep. Een groep die al decennia met een wooncrisis wordt geconfronteerd en snakt naar perspectief, zijn de woonwagenbewoners. Universitair docent Dominic Teodorescu geeft drie lessen die inclusief woonwagenbeleid kunnen ondersteunen.

Een wooncrisis die al decennia voortkabbelt is het woonwagenstandplaatsentekort. Nederlandse woonwagenbewoners zijn een diverse groep die bestaat uit met name uit Reizigers, kermis- en circusexploitanten, Sinti en Roma. Het stelselmatig tegenwerken van woonwagenbewoners heeft in recente jaren meer aandacht gekregen nadat verscheidene instanties, zoals het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, zich openlijk uitspraken tegen het discriminatoir standplaatsenbeleid. Een nieuw beleidskader (2018) moest daar verandering in brengen, maar heeft nog altijd niet geleid tot meer standplaatsen.

Dit is nimbyisme pur sang waardoor uitbreidingstrajecten onnodig vertraging oplopen
Om een programmatische en concrete aanpak van het standplaatsentekort te bespoedigen, bespreek ik hieronder drie lessen die getrokken kunnen worden uit beleid tot nu toe.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *