09:39
06 februari 2023

Woonwagenbeleid Horst aan de Maas opgesteld: de juiste woonwagen op de juiste plek

Woonwagenbeleid Horst aan de Maas opgesteld: de juiste woonwagen op de juiste plek

De gemeente Horst aan de Maas heeft haar woonwagenbeleid opgesteld. De gemeente wil dat iedereen kan wonen in een woning die bij hem of haar past. Dus ook de woonwagenbewoners. In het opgestelde beleid staat hoe de gemeente omgaat met haar woonwagenlocaties en wat de behoefte aan standplaatsen in de gemeente is. Er is behoefte aan 19 extra woonwagenstandplaatsen in Horst aan de Maas.

Woonwagenbeleid
Het woonwagenbeleid is een aanvulling op het Masterplan Wonen. Aan het Europees Hof is eerder bepaald dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat woonwagenbewoners hun woonwagencultuur kunnen behouden. Dat houdt in dat ze kunnen wonen in een woonwagen en wonen in familieverband. Het nu opgestelde woonwagenbeleid richt zich hier op.

Lees verder via regioonline.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *